สินค้าและบริการของเรา

CEM ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู

CEM - Access Control System

 

ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ที่ใช้ควบคุมการเปิด ปิด ประตู เพื่อผ่านเข้าออกไปยังส่วนต่างๆภายในอาคาร  หรือใช้กับประตูรั้วภายนอกอาคารในที่โล่งแจ้ง เพื่อจำกัดการเข้าออกสถานที่หรือโรงงาน 

บริษ้ท ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช (Irex Research) เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และให้บริการวางระบบ Access Control ภายใต้แบรนด์ CEM Systems  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย (Security Products)  ของ บริษัท Tyco International จากสหรัฐอเมริกา

KANTECH ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู

KANTECH - Access Control System

 

ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ที่ใช้ควบคุมการเปิด ปิด ประตู เพื่อผ่านเข้าออกไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร  หรือใช้กับประตูรั้วภายนอกอาคารในที่โล่งแจ้ง เพื่อจำกัดการเข้าออกสถานที่หรือโรงงาน  

บริษ้ท ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช (Irex Research) เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และให้บริการวางระบบ Access Control ภายใต้แบรนด์ KANTECH  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย (Security Products)  ของ บริษัท Tyco International จากสหรัฐอเมริกา

Software House ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู

Software House - Access Control System

 

ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ที่ใช้ควบคุมการเปิด ปิด ประตู เพื่อผ่านเข้าออกไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร  หรือใช้กับประตูรั้วภายนอกอาคารในที่โล่งแจ้ง เพื่อจำกัดการเข้าออกสถานที่หรือโรงงาน  

บริษ้ท ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช (Irex Research) เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และให้บริการวางระบบ Access Control ภายใต้แบรนด์ Software House ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย (Security Products)  ของ บริษัท Tyco International จากสหรัฐอเมริกา

ระบบกล้องวงจรปิด

CCTV Closed Circuit Television

 

ระบบกล้องวงจรปิด  อีกหนึ่งทางเลือกของระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมสูง ในการดูภาพที่ถูกบันทึกจากกล้องต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ตามพื้นที่เฝ้าระวัง  จุดเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สิน หรือติดตามความเคลื่อนไหว

บริษ้ท ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช (Irex Research) เป็นผู้จัดจำหน่าย และให้บริการวางระบบกล้องวงจรปิด ด้วยกล้องและเครื่องบันทึกภาพที่มีคุณภาพ ทั้งแบบ Analog และ Digital  หลากหลายระดับและราคา ตามความต้องการใช้งาน   บริษัท ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ร่วมคุณภาพสูง  ของแบรนด์ American Dynamics จากบริษัท Tyco International สหรัฐอเมริกา

ระบบแผงแสดงจุดแจ้งเหตุ

Intelligent Graphic Alarm Annunciator

  • ระบบ Graphic Annunciator ใช้สำหรับการแสดงจุดแจ้งเหตุและสถานะของระบบต่างๆ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเตือนสถานะประตู เปิด/ปิด สำหรับทางหนีไฟในอาคารสูง และอื่นๆ
  • รุ่นมาตรฐานมี 16 โซน แต่ละโซนสามารถต่อ sensor ภายนอกได้ถึง 8 จุด หรือเท่ากับแสดงผลบนแผงแสดงผลได้ถึง 128 จุด

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและควบคุมอัตโนมัติ

Home Security/Automation System

ระบบกันขโมย และระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สามารถโทรศัพท์เข้ามาสั่งการทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด การแจ้งเหตุเตือนภัยสามารถทำได้หลายทาง เช่น สั่งเปิดไฟสว่างพร้อมกันในบ้าน  โทรศัพท์แจ้งไปยังเลขหมายที่ตั้งค่าไว้ หรือเปิดเสียงไซเรนเตือนภัยที่บ้านกรณีมีการบุกรุกเกิดขึ้น