อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
Energy Saving

อุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการพลังงาน และ ลดการใช้พลังงาน

เป็นระบบบริหารจัดการพลังงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน พร้อมความสามารถในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาแสดงผล เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ระบบยังสามารถควบคุมการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์พัดลมในหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) ให้ทำงานเท่าที่จำเป็นตามภาระความร้อนจริง (Heat Load)