CEM AC2000 ซอฟท์แวร์จัดการความปลอดภัยระบบผ่านเข้าออกประตู
CEM AC2000 Security Management Software

 

ซอฟท์แวร์ AC2000  ติดตั้งบน  PC server  ทำหน้าที่เป็น CDC Central Database Computer  ซึ่งเก็บฐานข้อมูลหลักของระบบ    AC2000 ใช้ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของประตูและอุปกรณ์ชุดควบคุม   ด้วยการแสดง AED Alarm Event Display  บนหน้าจอของผู้ดูแลระบบ   หรือต้องการพิมพ์ออกมาเป็นรายงานก็ได้  AC2000 สามารถแสดง system status   หรือ alarm events   ของระบบภายนอกต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ Access Control เช่น กล้องวงจรปิดของ American Dynamics    ระบบสัญญาณเตือนภัย          นอกจากนั้น AC2000 ยังมีคุณสมบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ บันทึกจำนวนชั่วโมงทำงานประจำวันของพนักงานแทนการตอกบัตรได้(Time & Attendance)   ในระบบที่ใหญ่ขึ้น  AC2000 version 6.9  รองรับ time zones  สามารถแสดงรายงาน Alarm events  ของชุดประตูควบคุมในประเทศต่างๆ ที่ได้ติดตั้ง   โดยแสดงทุกเหตุการณ์เตือนภัยที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศ ตาม time zones ท้องถิ่นของผู้ดูแลระบบในประเทศนั้นๆ  ทำให้รายงานมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย     สำหรับ Smart Card ที่มีความปลอดภัยสูง ปลอมแปลงได้ยาก  ซอฟท์แวร์ AC2000 version 6.9  รองรับการเข้ารหัสบัตร แบบ 128 bits  AES Encryption  ที่ต้องใช้ร่วมกับ เครื่องอ่านบัตรประเภท DESFire  ของ CEM    ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรหัส  AES Encryption keysets  ได้เอง    นำมาลงบนเครื่อง CEM reader/controller ที่อยู่ใกล้กับประตูควบคุม     และเข้ารหัสบัตร DESFire EV1 smartcards ได้   ทั้งหมดนี้ กระทำผ่านซอฟท์แวร์ AC2000 ทั้งสิ้น     

 

ซอฟท์แวร์ AC2000   ใช้งานผ่านจอมอนิเตอร์ หรือดูผ่าน web โดยผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการความปลอดภัย  ในลักษณะรวมศูนย์ หรือกระจายอยู่ตามศูนย์หรือสาขาซึ่งปฏิบัติงานดูแลระบบแยกกันอย่างเป็นอิสระ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแแบบและวางระบบ Access Control  ตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า     ซอฟท์แวร์ AC2000 มีรุ่นการใช้งานที่ครอบคลุมทุกขนาดขององค์กร  รวมถึงรุ่นพิเศษที่ใช้งานกับสนามบินโดยเฉพาะ  ดังนี้


 • AC2000  Lite -  สำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดเล็กถึงกลาง
 • AC2000  SE (Standard Edition ) - สำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่
 • AC2000 AE  (Airport Edition) -  สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะในสนามบิน   

AC 2000 access control and security management system has been successfully installed at some of the largest facilities around the world including oil refineries, ports, airports, hospitals, casinos, universities, corporate premises and more. Continuously developed to meet the most complex of security needs, AC 2000 provides a highly stable, proven solution for installations where security is of paramount importance.

AC2000 offers a powerful suite of client and browser based applications including central alarm monitoring, integrated command and control, photo iD badging, visitor management, web reports and much more.

 

AC2000 Lite

 • Cost effective acccess control for smaller sites
 • Support up to 128 doors 
 • Support up to 5 workstations 
 • Support  up to 10,000 cardholders 
 • Encompass core AC2000  software modules 
 • Integration with selected video and intruder system
 • Ideal for small to medium sized project

 AC2000 SE  (Standard Edition)

 • Support unlimited number of doors
 • Support unlimited number of cardholders 
 • Highly customisable
 • High level integration with leading video, intrusion, fire & perimeter detection partners 
 • Ideal for medium to large scale complex project

AC2000 AE (Airport Edition)

 • Integrated airport-specific access control and security management system
 • Proven solution in leading airports around the world, including 80% of UK airports 
 • Highly customisable
 • Aviation features include Check-in-desk enabling, passenger segregation, air-bridge monitoring, and much more

 

Key System Features

• Highly stable Linux operating system

• Windows® based operator workstations

• Hot standby/redundant server

• Seamless integration with external systems, e.g.  CCTV , Intrusion, Perimeter Detection, Fire and more

• Work with  Intelligent CEM card readers and two-door controllers

• Support third party read heads and multiple card technologies

• Support wireless locks

• Virtually unlimited system expansion

• Sophisticated software suite

• User definable software fields

• Multi-language support

• Extensive web-based AC 2000 applications

• Highly customisable 

 

Integrated security management  system for small to medium sites

CEM AC2000 Lite
ซอฟท์แวร์จัดการระบบการผ่านเข้าออกประตู

 

Key Benefit:

 • Low cost security management system
 • Support up to 128 doors
 • Comprehensive software application in one CD  including access control, graphical alarm management, ID badging, visitors, time&attendance, CCTV integration, etc.
 • Easy to install with web interface tool for system setup

 

 

Integrated security management system for medium to large scale sites

CEM AC2000 Standard Edition
ซอฟท์แวร์จัดการระบบการผ่านเข้าออกประตู

 

Key Benefit:

 • Highly stable and resiient system
 • Seamless  system integration
 • Distributed intelligence to reader level  ensuring  zero downtime
 • Unlimited expansion
 • Offer a fully customised solution
 • Advanced reporting   for analysis
 • Enhance site  operations
 • Support  Biometric

 

 

Integrated airport-specific  security  management  system

CEM AC2000 Airport
ซอฟท์แวร์จัดการระบบการผ่านเข้าออกประตู

 

Key Benefit:

 

 • Used by over 80% of UK airports
 • Industry ‘s  only  airport – specific  access control  system
 • Continuously developed  to reflect  aviation  legislation
 • Assist  airport operations  and in revenue generation, e.g.  air-bridge monitoring,  check-in desk  enabling,  link to airport invoicing