ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและควบคุมอัตโนมัติ
Home Security/Automation System

เป็นระบบกันขโมย และระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์ จึงทำให้อำนวยความสะดวกมากขึ้น เพราะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสั่งการทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ในส่วนการแจ้งเหตุเตือนภัยนั้นสามารถทำได้หลายทาง ได้แก่ สั่งเปิดไฟสว่างภายในบ้าน โทรศัพท์แจ้งไปยังเลขหมายที่กำหนดไว้ และเปิดเสียงไซเรนเตือนภัยที่บ้านที่มีการบุกรุกเกิดขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ด้วย

I-Secure คือ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสามารถต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ ทำให้สามารถตรวจสอบและสั่งงานทางโทรศัพท์ได้ เหมือนกับสั่งงานโดยตรงจากแผงควบคุม

Lynx เป็นนวัตกรรมใหม่ ออกแบบโดย Honeywell ซึ่งเป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา

ระบบบ้านอัจฉริยะ Home Companion ที่รวมระบบรักษาความปลอดภัย,ระบบควบคุมไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถสั่งงานได้ทางโทรศัพท์ พร้อมประหยัดพลังงานไว้ในเครื่องเดียวกัน ใช้งานง่าย