ระบบแผงแสดงจุดแจ้งเหตุ
Intelligent Graphic Alarm Annunciator

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Graphic Annunciator Module (GAM) และ Zone Input Modules (ZIM) ส่วนของ GAM ประกอบด้วย แผงแสดงผล LED, ระบบควบคุมแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และ RS-485 Interface เพื่อต่อกับ ZIM ตัว ZIM เองมักอยู่ใกล้กับ sensor ที่จะต่อด้วย โดย ZIM 1 ตัวสามารถต่อกับ sensor ได้ 8 ตัว การเดินสายระหว่าง ZIM แต่ละตัวกับ GAM ทำได้ง่ายและประหยัด เพราะใช้สายสัญญาณ 2-core สำหรับ RS-485 Interface

 

  • ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก มีหลายขนาด
  • แผ่น Graphic ทำจากแผ่นอาลูมิเนียม ทำลายเส้นด้วยการ Anodizing เพื่อให้ได้ลายเส้นที่คม โดยไม่ลอกหรือลบเลือน
  • ใช้ LED ได้หลายสีในการแสดงผล
  • รุ่นมาตรฐานมี 16 โซนแต่ละโซนสามารถต่อ sensor ได้ถึง 8 จุด เท่ากับแสดงผลได้รวม 128 จุด
  • ประหยัดการเดินสายเพราะใช้ RS-485 Interface ในการเชื่อมต่อแต่ละโซน กับ Main Control
  • ใช้ระบบควบคุมโดย micro-controller จึงสามารถประยุกต์การทำงานได้หลายแบบ เช่น สามารถต่อเป็น Network ได้ ทำให้สามารถมีแผง Graphic Annunciator ได้หลายๆจุดพร้อมกัน
  • สามารถต่อระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุได้ (option)
  • สามารถต่อ battery back-up ได้ (option)

 

 

Intelligent Graphic Alarm Annunciator (IGAA)

 

Features:

- Sixteen zones up to 128 zones design.

- Custom graphic design for highly visible display and instant alarm recognition.

- Remote zone connection simplifies wiring  and allow for unlimited expansion.

- Individual zones status LEDs with LED test switch.

- Alarm follower for external interface such as DVR, Fire Alarm panel, 2nd Annunciator panel, etc.

- Built-in buzzer for alarm warning (i.e., door open) and one external audible sounder.

- Optional individual zone bypass switch and LED indicator.

- State of the Art Microcontroller Based CPU controller with networking option.

 

System Overview:

1. The IGAA comes ready to use from the factory. It is pre-configured with standard 16 zones and up to 128 zones alarm inputs. Customed configuration is available upon request.

2. IGAA System is comprised of two basic components, the Graphic Annunciator Modules (GAM) and Zone Input Modules (ZIM). The GAM contains graphic LED display panel, micro-controller circuit, and RS-485 connection for remote ZIM interface. ZIM is remotely located for connecting to alarm sensors. Each ZIM  can connect up to 8 alarm sensors with optional 8 alarm outputs. Each ZIM is connected to GAM through 2-wires RS-485 interface. 

 

Typical Operation:

Sensor Input – The inputs are NC/NO contact switch such alarm magnetic contact, PIR, smoke detector., etc.

 

Zone LED – Each zone LED displays the status of each sensor input

1. LED Off – Indicates normal condition (i.e., door is close).

2. LED fast blinking – Indicates alarm condition that has not been acknowledged (i.e., door is open and the buzzer is on)

3. LED on steady – Indicates an acknowledged alarm and the fault has been removed (i.e., door has been opened and now is close and the buzzer is silent)

4. LED slow blinking – Indicates alarm condition that has not been acknowledged but the fault has been removed (i.e., door has been opened and now is close without alarm being acknowledged. The buzzer is on).

 

Acknowledge Switch – activates the Acknowledge Switch will:

1. Acknowledged any pending alarm condition and the buzzer is silenced.

2. If the fault has been removed, the zone LED will be on steady.

 

Reset Switch – activates of the Reset Switch will clear any zone LED that has been acknowledged and fault condition has been removed.

 

Buzzer Disable Switch – When the Reset Switch is in active position, the alarm buzzer is disable.

 

LED Test Switch – When the LED Test Switch is in active position, all LEDs will be on.