Software House C•CURE 9000 ซอฟท์แวร์จัดการความปลอดภัยระบบผ่านเข้าออกประตู
Software House C•CURE 9000

 

ซอฟท์แวร์ C•CURE 9000 สำหรับบริหารจัดการความปลอดภัยระบบผ่านเข้าออกประตู ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของวงการ  มีความยืดหยุ่น  รองรับการขยายตัวของการใช้งานตามการเติบโตขององค์กร ในลักษณะ Distributed  Architecture   ใช้งานได้รวดเร็ว  มีคุณสมบัติมากมายที่ครอบคลุมการจัดการระบบ Access Control ในเหตุการณ์ต่างๆ  เช่น ตรวจสอบเหตุการณ์แจ้งเตือน   ตรวจเหตุการณ์ทั่วไปลักษณะlive display  ตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตร   สร้างผู้ใช้งานใหม่  ยกเลิกบัตร  กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานที่สามารถเข้าออกพื้นที่ควบคุม  ปลดล้อคประตู     ซอฟท์แวร์ C•CURE 9000  ติดตั้งบน PC server ใช้งานบนจอมอนิเตอร์ หรือ  PC client ที่เชื่อมต่อกับ server  หรือใช้งานในที่ห่างไกลผ่านอินเตอร์เน็ต  บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ติดตั้ง  C•CURE 9000  Web Client ไว้แล้ว  หรือ ใช้งานบนสมาร์ทโฟน ที่มีการติดตั้ง C•CURE 9000 Go mobile app

         

เมื่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้น   องค์กรขยายใหญ่ขึ้น  ผู้บริหารความปลอดภัย อาจมีความจำเป็นต้องตรวจสอบควบคุมระบบ Access Control  ในสาขาสำนักงานต่างๆที่ห่างไกลกัน  ซอฟท์แวร์ C•CURE 9000 Enterprise  จะตอบสนองการใช้งานดังกล่าวข้างต้น    C•CURE 9000 Enterprise  จึงเหมาะกับองค์กรที่มี ระบบ Access Control ของสาขาย่อยแยกกระจาย multi-locations  โดยปฏิบัติงานเป็นอิสระต่อกัน   และ ผู้บริหารต้องการตรวจสอบควบคุมระบบ Access Control ในแบบ  multi-site management, multi-site monitoring  จาก workstation  ของตนได้

 

ในทางกลับกัน   C•CURE 9000 Site Server  เหมาะกับ สำนักงานขนาดเล็ก โรงเรียน ศูนย์บริการ   เป็น server ขนาดเล็ก ที่ติดตั้ง C•CURE 9000  และซอฟท์แวร์อื่นๆ ไว้แล้ว  พร้อมใช้งานได้ทันที    สะดวกรวดเร็ว  รองรับได้ถึง 32 readers   

 

 

สำหรับ   C•CURE 9000  Mobile Security  คือ เครื่องอ่านบัตร แบบเคลื่อนย้าย ใช้ร่วมกับบัตรเพื่อพิสูจน์บุคคล ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการเข้าออก หรือไม่    มีซอฟท์แวร์ C•CURE 9000 และฐานข้อมูลในตัวเอง  เพราะเป็นอุปกรณ์โยกย้าย จึงไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้ง  รองรับบัตรผ่านได้หลายประเภท ควบคุมการผ่านเข้าออกในที่ใดก็ได้ เช่น บนรถประจำทาง รถไฟ  เรือ  หรือใช้ตรวจนับพนักงานในพื้นที่นัดหมายกรณีฉุกเฉิน  สามารถประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบหรือควบคุมความปลอดภัยกับงานได้หลายประเภท     

 

 C•CURE 9000 comes in different options as shown in the  following table.

                                        

C•CURE 9000 Security+Event Management                    C•CURE 9000 Site Server    

 

 

                              

C•CURE 9000 Mobile Security                                 C•CURE 9000 Go Mobile App

 

 


C•CURE 9000 Security + Event Management 

 Flexible, the fastest and  the  most secure  access control  solution  in the industry. Monitor events, manage personnel, create reports, display dynamic views, and monitor system activity  anywhere in the world directly from  a  PC using the full C•CURE 9000 client, the web client, or on the move with C•CURE Go mobile app.   

C•CURE 9000  Enterprise 

Advanced distributed architecture for enterprise with multi-locations. Provide multi-site management, multi-site monioring.   C•CURE 9000 Enterprise  gives corporate security manager  a central  control over the entire systems, while each local facility maintains independent control of its own operation.   Its power gives security administrators at the main facility the ability to configure and monitor all  locations  from that single site  in convenient workstations. 

C•CURE 9000  Site Server 

Ready-to-go  out-of-the-box    with  pre-installed C•CURE 9000 software , pre-configured database,  and  intuitive  wizard  for easy configuration.   Provide  a cost-effective access control solution  up to 32 readers.   Ideal for applications such as schools, commercial offices, healthcare facilities and other small sites.

C•CURE 9000  Web Client 

Provide  remote access to C•CURE 9000 from any computer with an Internet browser. With C•CURE 9000 Web Client,  a security personnel can manage personnel records, display dynamic views of doors, readers, inputs/ outputs, controllers, or   create/modify  cardholders,  monitor alarms/events,  or monitor system activity from within a facility or anywhere in the world.  

C•CURE 9000 Go Mobile App 

full-featured access control app for mobile devices for C•CURE 9000. The app is compatible with iOS devices namely the iPhone, iPad, iPad Air, iPad Mini, and Android phones and tablets. It allows a security manager  to quickly search, create, update personal records while away from his administration workstation, or add/remove clearances and deactivate cards on the go quickly saving valuable time, or lock/unlock doors with a touch of a button, or navigate C•CURE 9000 to a specific date and time for forensic investigation anytime, anywhere.

C•CURE 9000  Mobile Security

A completely portable security solution using the C•CURE 9000 to provide quick identity verification for various remote sites. The multi-format access card reader doesn't need to be physically wired to an access control system. Entrances can be created anywhere a system is required – on a bus, train, boat, at a specified mustering point, or as a temporary entrance gate at a variety of off-site locations.