CEM ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู
CEM - Access Control System

 

Electronic Access Control คือ ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ที่ใช้ควบคุมการเปิด ปิด ประตูหรือทางเข้า เพื่อผ่านเข้าออกไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร  หรือใช้กับประตูรั้วภายนอกอาคารในที่โล่งแจ้ง เพื่อจำกัดการเข้าออกสถานที่หรือโรงงาน   ผู้ได้รับอนุญาต ต้องแตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร ซึ่งบัตรจะเป็น  Proximity ชนิดธรรมดา หรือ Smart  Card  หรือแตะที่เครื่องอ่านบัตรด้วย Key fob   หรือแสกนนิ้วมือสำหรับเครื่องอ่านบัตรชนิด Biometric  หรือพิมพ์รหัสผ่านสำหรับเครื่องอ่านบัตรชนิด keypad ในพื้นที่ควบคุมที่ต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัย สามารถใช้การแตะบัตรร่วมกับการแสกนนิ้วมือ หรือแตะบัตรแล้วพิมพ์รหัสผ่าน  หลังจากนั้น ชุดควบคุมDoor Controller จะทำการประเมินผล ถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาต ระบบจะทำการปลดล้อคประตู ประตูสามารถเปิดเข้าออก  บันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน  ถ้าไม่ได้รับอนุญาต ประตูจะคงล้อค ระบบทำการบันทึกเหตุการณ์  กรณีฝ่าฝืนบังคับประตูให้เปิดออก ประตูจะเกิดเสียงร้องดังขึ้น ระบบบันทึกเหตุการณ์ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้รับทราบ      นอกจากนั้น ระบบ Access Control  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตรวจนับจำนวนชั่วโมงทำงานในแต่ละวันของพนักงานแทนการตอกบัตร  หรือ นำข้อมูลเหตุการณ์ที่เก็บบันทึกมาใช้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ผ่านเข้าออก ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องการความปลอดภัยสูง

บริษ้ท ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช (Irex Research) เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และให้บริการวางระบบ Access Control ภายใต้แบรนด์ CEM Systems  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย (Security Products)  ของ บริษัท Tyco International จากสหรัฐอเมริกา

 

CEM  เป็นผู้นำของวงการด้านเครื่องอ่านบัตร มีเทคโนโลยีให้เลือกหลากหลายชนิด  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านแบบ serial  หรือแบบ IP  เครื่องอ่านบัตรแบบแสกนนิ้วมือ (Fingerprint)   เครื่องอ่านบัตรไร้สายแบบเคลื่อนย้าย(Portable Reader)    เครื่องอ่านบัตรของ CEM ใช้งานกับบัตรที่ได้มาตรฐานทุกประเภท 

 

 

ชุดควบคุมระบบผ่านเข้าออกประตู เป็นหัวใจของระบบ มีเทคโนโลยีให้เลือกทั้งแบบ Serial  และ Ethernet และมีชุดควบคุมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรต่างชนิด  

 

ซอฟท์แวร์ AC2000  สำหรับการตรวจสอบจัดการและควบคุมความปลอดภัยของระบบผ่านเข้าออกประตู ติดตั้งบน server ใช้งานผ่านจอมอนิเตอร์ หรือดูผ่าน web   ประสิทธิภาพสูงด้วยคุณสมบัติมากมาย  มีรุ่นการใช้งานครอบคลุมทุกขนาดขององค์กร  รวมถึงรุ่นพิเศษที่ใช้งานโดยเฉพาะกับสนามบิน

 

เอ็มเมอรัลด์  เครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะ รูปลักษณ์เรียบหรู โดดเด่นด้วยหน้าจอกระจกแข็ง LCD ที่สั่งงานแบบ touch screen  หน้าจอแสดงภาพผู้ถือบัตร  หรือแจ้งสถานะของบัตร เมื่อมีผู้แตะบัตรเพื่อผ่านเข้าออกประตู  มีระบบเสียงอินเตอร์คอมเพื่อใช้พูดตอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความปลอดภัยได้