ระบบบริหารจัดการพลังงานเอ็นเซฟ
EnSave

 

เป็นระบบบริหารจัดการพลังงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) โดยทำหน้าที่หลักคือ

1. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร  สำนักงาน  และโรงงาน

2. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรอื่นๆ  เช่น  การใช้น้ำ  น้ำมัน  สารเคมี  ก๊าซ  ที่ใช้ภายในอาคาร  หรือโรงงาน

3. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  เช่น  จำนวนชั่วโมงที่เครื่องจักรทำงาน (Hour/Usage) ต่อวัน  ต่อเดือน ต่อปี  จำนวนครั้งที่เครื่องจักรเดินและหยุดภายในรอบวัน รอบเดือน หรือรอบปี (Frequency)

4. ควบคุมการเปิด-ปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ  ตามเวลาหรือตามเงื่อนไขที่ต้องการ

5. ควบคุมความต้องการกำลังไฟฟ้า (Demand Controller)

 

 

  • สามารถต่อมิเตอร์ไฟฟ้าได้พร้อมกันถึง 64 ตัว ผ่าน Port RS-485 (Modbus Protocol)
  • สามารถต่อ impulse input ได้ 64 input สำหรับต่อกับมิเตอร์นํ้า มิเตอร์ลมหรือแก๊ซ
  • สามารถต่อ digital input ได้ 128 input (0-5Vdc)
  • สามารถควบคุมการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถึง 128 จุด โดยการสั่งงานจากเครื่อง PC แบบ Manual หรือ จากการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้หลากหลาย pattern
  • สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิได้ถึง 256 จุดพร้อมกัน โดยใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบ PT-100 หรือ Thermistor
  • ใช้เป็น Automatic Demand Controller เพื่อควบคุมค่า Peak ได้