ระบบบ้านอัจฉริยะ Home Companion ที่รวมระบบรักษาความปลอดภัย,ระบบควบคุมไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถสั่งงานได้ทางโทรศัพท์ พร้อมประหยัดพลังงานไว้ในเครื่องเดียวกัน ใช้งานง่าย

I-Secure คือ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสามารถต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ ทำให้สามารถตรวจสอบและสั่งงานทางโทรศัพท์ได้ เหมือนกับสั่งงานโดยตรงจากแผงควบคุม

เอ็มเมอรัลด์  เครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะ รูปลักษณ์เรียบหรู โดดเด่นด้วยหน้าจอกระจกแข็ง LCD ที่สั่งงานแบบ touch screen  หน้าจอแสดงภาพผู้ถือบัตร  หรือแจ้งสถานะของบัตร เมื่อมีผู้แตะบัตรเพื่อผ่านเข้าออกประตู  มีระบบเสียงอินเตอร์คอมเพื่อใช้พูดตอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความปลอดภัยได้

 

ระบบ Graphic Annunciator ใช้สำหรับการแสดงจุดแจ้งเหตุและสถานะของระบบต่างๆ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเตือนสถานะประตู เปิด/ปิด สำหรับทางหนีไฟในอาคารสูง และอื่นๆ

เป็นระบบบริหารจัดการพลังงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน พร้อมความสามารถในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาแสดงผล เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ระบบยังสามารถควบคุมการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์พัดลมในหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) ให้ทำงานเท่าที่จำเป็นตามภาระความร้อนจริง (Heat Load)

 

ซอฟท์แวร์ C•CURE 9000 สำหรับบริหารความปลอดภัยระบบผ่านเข้าออกประตู ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของวงการ มีความยืดหยุ่น  รองรับการขยายตัวเมื่อเพิ่มจำนวนประตู ใช้งานได้รวดเร็วและหลากหลาย ครอบคลุมการจัดการความปลอดภัย ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เที่ยงตรง  

 

ตัวกล้องวงจรปิด แบบ IP  ที่ให้ความละเอียดคมชัดของภาพ ชนิด megapixel  ใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกภาพแบบ NVR