อุปกรณ์ลดพลังงานในระบบหอผึ่งลมเย็น ซีทีอี-เซฟเวอร์
CTe-Saver

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์พัดลมในหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) ให้ทำงานเท่าที่จำเป็นตามภาระความร้อนจริง (Heat Load)

 

หอผึ่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม    หน้าที่หลักของห่อผึ่งลมคือ  การระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์และเครื่องจักร  ซึ่งโดยทั่วไปหอผึ่งลมเย็นจะถูกออกแบบสำหรับภาระโหลดความร้อน (Heat Load) ที่สูงสุดของโรงงาน และในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนที่สุดที่อุปกรณ์จะต้องทำงานโดยพัดลมจะทำงานตลอดเวลา   แต่ในความเป็นจริง  บ่อยครั้งที่โรงงานจะทำงานไม่เต็มที่หรือ ทำงานเพียงบางส่วนเท่านั้น   นอกจากนี้ในบางช่วงเวลาสภาวะอากาศจะเย็นลง  ทำให้หอผึ่งลมเย็นทำงานเกินความจำเป็น   ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะเช่นนี้ขึ้น  เราสามารถประหยัดการใช้พลังงานของหอผึ่งลมเย็นได้โดยการหยุด หรือ หรี่พัดลมของหอผึ่งลมเย็น

 

ระบบควบคุมหอผึ่งลมเย็น CTe-Saverของเรา จะคอยตรวจวัดอุณหภูมิของนํ้าในอ่างของหอผึ่งลมเย็นอยู่ตลอดเวลาโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิอิเลคทรอนิคส์ที่แม่นยำ และจะควบคุมการทำงานของมอเตอร์พัดลมให้ทำงานหรือหยุดตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้  การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานของมอเตอร์พัดลมได้อย่างมากเพราะเมื่อนํ้ามีอุณหภูมิตามที่ต้องการแล้ว  พัดลมก็ไม่จำเป็นต้องทำงาน

 

ระบบควบคุมหอผึ่งลมเย็น CTe-Saverยังสามารถป้องกันไม่ให้มอเตอร์ตัดต่อบ่อยเกินไปซึ่งอาจเป็นอันตรายกับตัวมอเตอร์  โดยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า Minimum On-time คือ เมื่อมอเตอร์เริ่มทำงานจะต้องทำงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าค่า Minimum On-time ที่ตั้งไว้ มอเตอร์จึงจะหยุดทำงานได้ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะถึงค่าที่มอเตอร์ควรหยุดทำงานแล้ว  และในทำนองเดียวกันผู้ใช้สามารถกำหนดค่า Minimum Off-time คือ เมื่อมอเตอร์เริ่มหยุดทำงานจะต้องหยุดทำงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าค่า Minimum Off-time ที่ตั้งไว้ มอเตอร์จึงจะเริ่มทำงานได้ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะถึงค่าที่มอเตอร์ควรเริ่มกลับมาทำงานแล้วก็ตาม

 

 

 

ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ – ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro- controller)

ทำงานอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งแทนการใช้คนมาคอยปิด/เปิด มอเตอร์พัดลม

 

มีจอแสดงผล LCD เพื่อช่วยให้การตั้งค่าต่างๆ เป็นไปง่ายดาย

สามารถแสดงอุณหภูมิของนํ้าในหอผึ่งลมให้เห็นตลอดเวลา

สามารถบันทึกเวลาการทำงานรวมของหอผึ่งลมเย็นและมอเตอร์พัดลมเพื่อง่ายต่อการ คำนวณผลประหยัด

สามารถบันทึกจำนวนครั้งที่มอเตอร์พัดลมตัดต่อ (On/Off Counter)

สามารถตั้งให้มอเตอร์หยุดทำงานในช่วงอุณหภูมิ 20 ถึง 35 องศาเซลเซียส (เพิ่ม/ลด ทีละ 0.5 องศา)

สามารถตั้งให้มอเตอร์กลับมาทำงานในช่วงอุณหภูมิ 20.5 ถึง 45 องศาเซลเซียส (เพิ่ม/ลดทีละ 0.5 องศา)

สามารถตั้งค่า Minimum On-time และ Minimum Off-time ได้ระหว่าง 1 ถึง 15 นาที (เพิ่ม/ลดทีละ 1 นาที)

มีสัญญาณเตือน (LED) เมื่ออุณหภูมิของนํ้าในหอผึ่งลมเย็นสูงเกินค่าที่กำหนด และ เมื่อสายวัดอุณหภูมิหลุดหรือขาด

สามารถต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น ไฟกระพริบหรือ ไซเรน เพื่อให้พนักงานรับทราบใน กรณีที่อุณหภูมิของนํ้าในหอผึ่งลมเย็นสูงเกินค่าที่กำหนด

กล่องใส่ชุดควบคุมสามารถกันฝุ่นและละอองนํ้าตามมาตรฐาน IP64  ขนาด 20 ซมx 15 ซม x 10 ซม

ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

รับประกัน 1 ปี