KANTECH เครื่องอ่านบัตร + อุปกรณ์ควบคุมการผ่านออกประตู + ตัวล้อคประตู
KANTECH Reader + Exit Device + Lock

 

การผ่านเข้าออกประตูควบคุมในระบบ  Access Control ดูเป็นเรื่องง่าย เพียงแตะบัตร เสียงดังติ๊ด ไฟเขียวขึ้น แล้วประตูก็เปิดออกได้   แต่ทว่า เบื้องหลังของความสามารถเช่นนี้เป็นมากกว่าที่เห็น เพราะเกี่ยวพันกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดที่ต้องใช้ร่วมกัน ภายใต้ระบบ Access Control   ส่วนหนึ่งที่สำคัญ คือ เครื่องอ่านบัตร  อุปกรณ์ควบคุมการผ่านออกประตู  และตัวล้อคประตู


 KANTECH    ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำวงการด้านระบบ Access Control   มีเครื่องอ่านบัตรหลายชนิด เช่น  Proximity Reader ที่อ่านบัตร 125 kHz Proximity Card หรือเครื่องอ่านบัตร Multi-Technology Reader ที่อ่านบัตรได้ ทั้งชนิด 13.56 mHz  Smart Card และชนิด  125 kHz Proximity Card เหมาะสำหรับลูกค้า ที่ใช้บัตร Proximity อยู่ และวางแผนที่จะเปลี่ยนบัตรเป็น Smart Card


สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการผ่านออกประตู   KANTECH มีอุปกรณ์ ชนิดที่เป็นปุ่มกดออก(Push Button Exit Detector)   หรือ ชนิดที่ใช้คลื่นอินฟราเรดตรวจจับอินฟราเรดของคนที่ต้องการผ่านออกประตูในระยะใกล้ แล้วทำการปลดล้อคประตูให้อัตโนมัติ (T.Rex Exit Detector)  


สำหรับตัวล้อคประตู ของ KANTECH  ที่นิยมติดตั้งในอาคาร สำนักงาน คือชนิดล้อคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Mag Lock)  แข็งแรงทนทาน มีให้เลือกแยกตามแรงดึงประตูของแม่เหล็ก ขนาดสูงสุดอยู่ที่ 1,500 ปอนด์ และล้อคอีกชนิดที่เป็นกลอนล้อคประตูไฟฟ้า(Electric Door Strike)

 

 

                 

Proximity   Readers                               Multi-Technology Readers

 

                  

Bioscrypt  FingerPrint Reader         HandKey II (Hand Geometry) Reader 


                   

Mag-Stripe  Card  Reader                               Wiegand Reader and Card

 

    

                  Keypad                     T. Rex Exit Detector          Push-button (PB) Exit Detector

 

           

    Electric Door Strike            Electromagnetic + Mag Lock