Software House ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู
Software House - Access Control System

 

Electronic Access Control คือ ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ที่ใช้ควบคุมการเปิด ปิด ประตูหรือทางเข้า เพื่อผ่านเข้าออกไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร  หรือใช้กับประตูรั้วภายนอกอาคารในที่โล่งแจ้ง เพื่อจำกัดการเข้าออกสถานที่หรือโรงงาน   ผู้ได้รับอนุญาต ต้องแตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร ซึ่งบัตรจะเป็น  Proximity ชนิดธรรมดา หรือ Smart  Card  หรือแตะที่เครื่องอ่านบัตรด้วย Key fob   หรือแสกนนิ้วมือสำหรับเครื่องอ่านบัตรชนิด Biometric  หรือพิมพ์รหัสผ่านสำหรับเครื่องอ่านบัตรชนิด keypad ในพื้นที่ควบคุมที่ต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัย สามารถใช้การแตะบัตรร่วมกับการแสกนนิ้วมือ หรือแตะบัตรแล้วพิมพ์รหัสผ่าน  หลังจากนั้น ชุดควบคุมDoor Controller จะทำการประเมินผล ถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาต ระบบจะทำการปลดล้อคประตู ประตูสามารถเปิดเข้าออก  บันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน  ถ้าไม่ได้รับอนุญาต ประตูจะคงล้อค ระบบทำการบันทึกเหตุการณ์  กรณีฝ่าฝืนบังคับประตูให้เปิดออก ประตูจะเกิดเสียงร้องดังขึ้น ระบบบันทึกเหตุการณ์ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้รับทราบ      นอกจากนั้น ระบบ Access Control  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตรวจนับจำนวนชั่วโมงทำงานในแต่ละวันของพนักงานแทนการตอกบัตร  หรือ นำข้อมูลเหตุการณ์ที่เก็บบันทึกมาใช้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ผ่านเข้าออก ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องการความปลอดภัยสูง

บริษ้ท ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช (Irex Research) เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ  และให้บริการวางระบบ Access Control ภายใต้แบรนด์ SOFTWARE HOUSE  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย (Security Products)  ของ บริษัท Tyco International จากสหรัฐอเมริกา

 

ซอฟท์แวร์ C•CURE 800/8000  สำหรับระบบผ่านเข้าออกประตู ที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยและตรวจสอบเหตุการณ์ชนิดต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็วว่องไว  สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   

 

iSTAR ชุดควบคุมระบบผ่านเข้าออกประตู   เป็น Ethernet- ready หรือ  IP based  เข้ารหัสการใช้งานขั้นสูงจึงให้ความปลอดภัยสูงสุด  ออกแบบให้มีโครงสร้างสำรองสำหรับช่องทางสื่อสาร และป้องกันข้อมูลตั้งค่าภายในสูญหาย 

 

Software House  มีเครื่องอ่านบัตรหลายประเภทใช้กับบัตรได้ทั้ง Proximity และ Smart  Card และเครื่องอ่านชนิดแสกนลายนิ้วมือ รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมการผ่านออกประตูชนิด hands-free   และ ชุดล้อคประตู 

 

ซอฟท์แวร์ C•CURE 9000 สำหรับบริหารความปลอดภัยระบบผ่านเข้าออกประตู ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของวงการ มีความยืดหยุ่น  รองรับการขยายตัวเมื่อเพิ่มจำนวนประตู ใช้งานได้รวดเร็วและหลากหลาย ครอบคลุมการจัดการความปลอดภัย ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เที่ยงตรง