ระบบรักษาความปลอดภัย ไอ-ซีเคียว
i-Secure

I-Secure คือ ระบบรักษาความปลอดภัย ของบริษัท ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งนอกจากจะมีความสามารถตามมาตรฐานของระบบรักษาความปลอดภัยทั่วไปแล้ว ระบบยังสามารถต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ ทำให้สามารถตรวจสอบและสั่งงานทางโทรศัพท์ได้ เหมือนกับสั่งงานโดยตรงจากแผงควบคุม พร้อมทั้งมีระบบอำนวยความสะดวกเป็นข้อความตอบรับอัตโนมัติ มีรูปแบบการเปิด-ปิดระบบหลากหลาย รวมถึงสามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดระบบได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม นอกจากนี้ I-Secure ยังสามารถส่งข้อความแจ้งเหตุไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ(ถ้ามี) และแจ้งเจ้าของบ้านผ่านทางโทรศัพท์ธรรมดา หรือโทรศัพท์มือถือได้อีก 3 เลขหมาย

  1. ส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีที่เกิดเหตุ และส่งข้อความแจ้งเหตุเป็นเสียงภาษาไทย ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ
  2. สามารถตั้งเปิด-ปิดระบบกันขโมยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่ต้องการ
  3. เมื่ออยู่นอกบ้าน สามารถโทรศัพท์เข้ามาตรวจสอบ สั่งงานหรือยกเลิกระบบรักษาความปลอดภัยได้ทันที
  4. มีเสียงตอบรับทางโทรศัพท์เป็นภาษาไทย เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
  5. ไม่มีปัญหาแม้ไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง
  6. มีรหัสส่วนตัว (Password Protection) เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่อง

อินฟาเรด สำหรับตรวจจับความเคลื่นไหว

อินฟาเรด
PIR

อินฟาเรด สำหรับตรวจจับความเคลื่นไหว รุ่น FX-40

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

อุปกรณ์ตรวจจับควัน
Smoke Detector

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

สวิตช์แม่เหล็กแบบฝัง

สวิตช์แม่เหล็กแบบฝัง
Magnetic Switch - Recessed Mount

สวิตช์แม่เหล็กแบบฝัง มี 2 ชิ้น ใช้ฝังเข้าไปในขอบบานประตู/หน้าต่าง  และที่ขอบวงกบประตู/หน้าต่าง

สวิตช์แม่เหล็กแบบติดลอย

สวิตช์แม่เหล็กแบบติดลอย
Magnetic Switch - Surface Mount

สวิตช์แม่เหล็กแบบติดลอย มี 2 ชิ้น ใช้ติดบนขอบประตู/หน้าต่าง  และ ที่กรอบวงกบประตู/หน้าต่าง

เสียงเตือนภัยไซเรน

เสียงเตือนภัยไซเรน
Siren

เสียงเตือนภัยไซเรน ความดังระดับ 110 เดซิเบล

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

เครื่องตรวจจับความร้อน
Heat Detector

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

แป้นควบคุมการทำงานของ I Secure

แป้นควบคุมการทำงานของ I Secure
I Secure Keypad Control

แป้นควบคุมการทำงานของ I Secure