ระบบแผงแสดงจุดแจ้งเหตุ
Intelligent Graphic Alarm Annunciator

 

  • ระบบ Graphic Annunciator ใช้สำหรับการแสดงจุดแจ้งเหตุและสถานะของระบบต่างๆ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเตือนสถานะประตู เปิด/ปิด สำหรับทางหนีไฟในอาคารสูง และอื่นๆ
  • รุ่นมาตรฐานมี 16 โซน แต่ละโซนสามารถต่อ sensor ภายนอกได้ถึง 8 จุด หรือเท่ากับแสดงผลบนแผงแสดงผลได้ถึง 128 จุด

 

ระบบ Graphic Annunciator ใช้สำหรับการแสดงจุดแจ้งเหตุและสถานะของระบบต่างๆ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเตือนสถานะประตู เปิด/ปิด สำหรับทางหนีไฟในอาคารสูง และอื่นๆ