การทำงานของระบบ Home Companion
Wednesday 29 April, 2009 - 15:40

 

จุดเด่นของระบบ Home Companion


Home Companion เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายภายในบ้านแบบไฮเทค ซึ่งเป็นการรวมระบบ 3 ระบบ เข้าด้วยกันในเครื่องเดียว (Integrated System) คือ

1.  ระบบกันขโมยและเตือนภัย

2.  ระบบควบคุมสวิทซ์ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.  ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า

· สามารถกดปุ่มสั่งการทำงานได้จากแผงควบคุม ซึ่งออก แบบไว้อย่างสวยหรูติดตั้งไว้ภายในบ้าน ง่ายและสะดวกแก่การใช้งาน

·  สามารถใช้โทรศัพท์สั่งการทำงานได้เช่นเดียวกันกับการใช้แผงควบคุม  ไม่ว่าท่านจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน

·  โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติไปยังหมายเลขที่ท่านบันทึกไว้


ระบบกันขโมยและเตือนภัย สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยในทันทีที่เกิดเหตุ 

·  ไปยังแผงควบคุมและอุปกรณ์ทำเสียงไซเรนภายในบ้าน

·  โทรแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ (จำนวน 3 หมายเลข)

·  แบ่งเขตจุดสัญญาณเป็น 8 เขต ซึ่งทำให้ขณะเกิดเหตุสามารถตรวจสอบจากแผงควบคุมได้ทันทีว่าสัญญาณเตือนภัยส่งมาจากบริเวณใด

·  สามารถตรวจสอบสภาพเปิด-ปิดของประตูหรือหน้าต่างที่ติดตั้งจุดสัญญาณได้จากแผงควบคุม หรือโดยทางโทรศัพท์

·  สามารถสั่งให้สวิทช์ไฟที่เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด อยู่แล้ว เปิดทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ

·  สามารถสั่งหรือยกเลิกการทำงานของระบบโดยทางโทรศัพท์เมื่ออยู่นอกบ้าน

·  มีรหัสส่วนตัว (Password Protection)  เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่อง

·  เมื่อเวลาเข้าออกจากบ้าน สามารถสั่งให้มีการหน่วงเวลา (Time Delay) การทำงานของระบบตามจุดที่ต้องการ

·  สามารถแจ้งเหตุไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรู้ว่าห้องชุดหรือบ้านหลังใดเกิดเหตุขึ้น (Option)


ระบบอำนวยความสะดวกในการควบคุมสวิทช์ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า 

·  ควบคุมการเปิด-ปิดสวิทช์ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ 8 จุด

·  สามารถควบคุมการเปิด-ปิดสวิทช์ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่อยู่ในระบบด้วยแผงควบคุมหรือด้วยโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกบ้าน

·  ใช้สวิทช์เดิมเปิด-ปิดไฟส่องสว่างได้ตามปกติ

·  คำสั่งในการควบคุมทุกจุดไม่ถูกลบทิ้งในกรณีที่กระแสไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง


ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

·  สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดสวิทช์ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 8 จุดที่เชื่อมอยู่ในระบบได้

·  เมื่ออยู่นอกบ้านสามารถโทรศัพท์เข้ามาตรวจสอบและสั่งปิดสวิทช์ไส่องสว่าง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบที่ลืมเปิดทิ้งไว้ได้


ระบบติดตั้งแบบเดินสาย (Wire System)

Home Companion เป็นระบบติดตั้งแบบเดินสาย (Wire System) ช่วยให้ผู้ใช้งานสบายใจและวางใจในระบบว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานที่แม่นยำ และไม่ต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทุกๆ อุปกรณ์แบบในระบบไร้สาย นอกจากนั้น หากเพื่อนบ้านหรือห้องชุดบริเวณรอบ ๆ ใช้ระบบเดินสายเหมือนกัน ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการทำงานผิดพลาด เพราะระบบเดินสายจะไม่ทำให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน